Implementatie van een ConcurrencyLimiter met Gepartitioneerde Queue in Solid WMS Public API

In dit artikel gaan we dieper in op het implementeren van een ConcurrencyLimiter met een gepartitioneerde queue gebaseerd op klant-ID in de Solid WMS (Warehouse Management System) Public API. Deze aanpak is van cruciaal belang om de efficiëntie en betrouwbaarheid van de API te waarborgen onder hoge belastingsomstandigheden, met name wanneer meerdere klanten gelijktijdig toegang vragen.

Wat is een Concurrency Limiter?

Een ConcurrencyLimiter is een tool die wordt gebruikt om het aantal gelijktijdige verzoeken dat een systeem kan afhandelen te beperken. Dit helpt om overbelasting van de server te voorkomen en zorgt ervoor dat alle gebruikers een acceptabele responsiviteit ervaren.

Het Nut van een Gepartitioneerde Queue

In een conventioneel queue-systeem worden verzoeken in één wachtrij geplaatst en op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Dit kan echter leiden tot ongelijke behandeling van verzoeken van verschillende klanten. Door een gepartitioneerde queue te gebruiken, waarbij verzoeken op basis van klant-ID in aparte queues worden geplaatst, zorgen we ervoor dat verzoeken van de ene klant geen onevenredige invloed hebben op de verwerkingstijd van verzoeken van andere klanten.

Implementatieproces

Stap 1: Definitie van de ConcurrencyLimiter class

De ConcurrencyLimiter klasse beheert het aantal gelijktijdige verzoeken met behulp van een semaphore-achtige structuur.

Stap 2: Opzetten van de Gepartitioneerde Queue

Voor elke klant creëren we een aparte queue. We gebruiken een ConcurrentDictionary waarin de key het klant-ID is en de value een Queue<T>.

Stap 3: Queue Management

Bij binnenkomst van een verzoek wordt het klant-ID geïdentificeerd en het verzoek aan de desbetreffende queue toegevoegd.

Stap 4: Verwerkingslogica

Een aparte taak haalt verzoeken uit elke klant-specifieke queue en verwerkt deze met inachtneming van de ConcurrencyLimiter.

Stap 5: Integratie in Solid WMS Public API

Deze functionaliteit wordt geïntegreerd in de Solid WMS Public API. Zo zorgen we ervoor dat elke binnenkomende API-call op een efficiënte en eerlijke manier wordt afgehandeld.

Voordelen

  1. Eerlijke Verwerking: Door voor elke klant een aparte queue te gebruiken, wordt voorkomen dat actieve klanten de service voor anderen vertragen.
  2. Schaalbaarheid: Deze methode maakt de API meer schaalbaar onder hoge belasting door het aantal gelijktijdige verzoeken te beperken.
  3. Betrouwbaarheid: Beperking van gelijktijdigheid verlaagt het risico op serveroverbelasting, wat leidt tot een stabieler en betrouwbaarder systeem.

Conclusie

De implementatie van een ConcurrencyLimiter met een gepartitioneerde queue op klant-ID in de Solid WMS Public API is een effectieve strategie om de prestaties en betrouwbaarheid van het systeem te verbeteren. Deze aanpak zorgt voor een eerlijkere en efficiëntere verwerking van verzoeken, wat cruciaal is voor een hoogwaardige klantenservice.

Gratis demo account?

Wilt u Solid WMS uitproberen naar aanleiding van dit artikel? 

Implementatie van een ConcurrencyLimiter met Gepartitioneerde Queue in Solid WMS Public API

Vraag dan hier het gratis demo account aan.